Förvaringsfack

Låsbara förvaringsfack som kompletterar övriga förvaringsmöbler. Låsen är anpassade till ett huvudnyckelsystem och facken kan förses med postinsläpp och posthylla. Förvaringsfacken är mycket anpassningsbara och passar i de flesta utrymmen. Standardbredder: 310 mm, 605 mm och 900 mm. Standardhöjder: 723 mm, 1075 mm, 1584 mm, 1936 mm.

Design

TreCe

Mått och material

Produktbeskrivning (.pdf)