Från CombiLine till Cloud – en tidsresa i jakt på kvalitet

Hans Linde har arbetat som distriktsansvarig säljare på TreCe i 24 år. Med den långa erfarenhet av TreCes produkter, både konstruktionsmässigt och funktionellt, så har han blivit något av en expert på produkterna. Här delar han med sig sin syn på design, funktionalitet, materialval samt miljöaspekten i produktutvecklingen. Viktiga beståndsdelar för att skapa TreCes kvalitativa förvaringsmöbler.

Berätta om produktutvecklingen från CombiLine till Cloud!
Det började på 90-talet med att vi tog fram en produkt som i princip inte fanns på marknaden – en flexibel förvaringsmöbel för kontor och offentlig miljö. En produkt som kunde varieras och sättas samman utifrån de behov kunden hade. Så föddes idén om CombiLine. Den bygger på standardstommar som kan sättas samman till en perfekt funktionell förvaringsmöbel. Serien har därefter utvecklats över tid och nya produkter har dykt upp längs vägen.

Under senare år har TreCe arbetat med olika designers. Tillsammans med Annica Doms och Doms Design togs källsorteringsmöblerna Kite och Birdie fram. Båda produkterna är gjorda i plåt med moderna snitt. Kite och Birdie har vunnit stor internationell framgång och priser i kända designtävlingar.

Vi märkte också tidigt att det fanns en efterfrågan på mobila källsorteringsmöbler. Tillsammans med två designstudenter Ebba Hellberg och Sigrid Ljungström, växte Cloud fram. Cloud är snygg, funktionell, och en produkt helt rätt i tiden. Flexibilitet och design var två viktiga faktorer och det lönade sig, Cloud vann 1:a pris i German Design Award 2019 för Excellent Produkt Design!

Vilka är de mest tongivande milstolparna i TreCes historia tycker du?
Att tidigt ta in designers i produktutvecklingen! Det var då väldigt nytt, och ett jättelyft. Detta har vi tagit vidare och i dag arbetar vi kontinuerligt tillsammans med designers i vår produktutveckling. Sedan är vi så klart fler i företaget. Det märks, ansvarsområden har utvecklats och organisationen har blivit mer effektiv. Att vi blev både miljö- och kvalitetscertifierade är också stora och viktiga milstolpar. Det möjliggör att vi kan minska vårt ekologiska fotavtryck och säkra kvaliteten i våra tjänster och produkter. Hållbarhetsaspekten är en milstolpe generellt för kvaliteten i produkterna.

Varför har kvalitet varit en så stor del av TreCes resa?
Vi vill ha de bästa produkterna – inte de billigaste. Kvalitet är viktigt för att vi ska särskilja oss. Ta ett skåp till exempel. Vid första anblicken är skåpet inte så speciellt, men vi har tänkt på allt genom hela kedjan. Vi levererar produkten färdigmonterad och använder alltid de bästa materialen – gångjärn, handtag, kantlister, ytor, högkvalitativa hjul och så vidare. Vi limmar, pluggar och skruvar samman delarna till exempelvis CombiLine och förvaringsmöbeln Space. En produkt med hög kvalitet överlever tre ”billigare” varianter. Det som också är viktigt att känna till är att de flesta av våra möbler är Möbelfaktamärkta. Detta innebär att alla delar i möbeln måste ha tillverkats utifrån ett miljö- och hållbarhetperspektiv, samt att produktionen görs på ett korrekt sätt. Statens Provningsanstalt provar också möblernas hållbarhet. En lucka på CombiLine håller för en belastning på 30 kg. Det kallar jag kvalitet!

Var ser du TreCe i framtiden?
Våra produkter och serier har stor potential och vi expanderar ständigt till nya marknader. Design och funktion ska fortsätta leva i symbios med materialval och miljö. Jag har sett många produkter som inte lever upp till det. Funktionen tillsammans med god design är ett vinnande koncept, men då är det viktigt att de kommer i rätt ordning. Design får inte vara det styrande.

 

    MåttMaterial
    Dokument / pdfCAD/BIMHögupplösta bilder
    Dela:

    Share on social media

    Quotation request