Tävlingen TreCe Storing Award 2020

TreCe Storing Award är en utmärkelse som funnits sedan tre år tillbaka och som gett unga formgivare chansen att förverkliga en idé inom segmentet förvaring. Det har varit den enda designtävlingen som fokuserar på form och funktion inom förvaringslösningar.

Nytt för TreCe Storing Award 2020 är att de tävlande bidragen ska vara inom segmentet källsortering för kontor och offentlig miljö.

Med över fyrtio års erfarenhet är vi idag en av Nordens ledande leverantörer av förvaringslösningar för kontor och offentlig miljö. Formgivning innebär för oss att estetik och kvalitet samspelar med funktion och användbarhet – ett koncept vi kallar Smart Design. En annan viktig parameter är hållbarhet och miljö, som vi ser som en del av vårt DNA. Detta återspeglas både i vårt sätt att tänka vid val av material och tillverkningsmetod.

TreCe har valt att anordna TreCe Storing Award även 2020, och för att alla elever ska kunna planera sitt deltagande eller som lärare kunna planera in delkurser kommer nu information om förutsättningar för deltagande.

Upplägget är i princip samma som tidigare, men med några små justeringar. Vi har valt att starta tävlingen 15 september och med inlämning av bidrag senast den 1 december. Juryn meddelar vinnande bidrag senast fredagen den 6 december.

Vinnande bidrag till TreCes sortiment
Det vinnande bidraget presenteras i TreCes monter på Stockholm Furniture Fair i februari 2020. Att presentera bidraget på mässan har även som syfte att besökarna ska kunna utvärdera och ha synpunkter på bidraget. Den som formgivit bidraget ska även finnas på plats för att presentera och svara på frågor från besökarna. Om det finns ett stor intresse för produkten, görs en utvärdering av TreCe som kan resultera i att bidraget blir en produkt i TreCes ordinarie sortiment.

Det finns stora möjligheten för dig att utvecklas i takt med din idé och se den växa fram till en färdig produkt i TreCes sortiment – givetvis med ersättning enligt praxis. Tänk innanför boxen och skapa din smarta design.

Tävlingsbidrag senast 1 december 2019
Tävlingens inlämningstid pågår från 15 september 2019 till 1 december 2019. Efter att bidragen lämnats in väljer en professionell jury ut tre bidrag som blir finalister i tävlingen och dessa bidrag erhåller 5000:- som en nomineringsbonus för bra utfört arbete. Finalisterna meddelas senast 6 december 2019.

Därefter tillverkas varje finalistbidrag som prototyp av TreCe. Prototyperna framställs i högkvalitativ 3D-skrivare och är helt färgneutrala. Detta för att bedömningen ska ske på lika villkor avseende funktion och design. Bilder på prototyperna görs tillgängliga för röstning på Facebook, Instagram och LinkedIn och vinnaren koras under januari månad 2020.

Juryns sammansättning
Juryn består av fyra personer från TreCe. Anders Renström, VD – Åsa Vallentin, Produktansvarig – Mirjana Kilian, Säljledare – Michael Henricson, Marknadschef.

Utformning av tävlingsbidraget
För att delta gör du först en intresseanmälan med namn, designskola och kontaktuppgifter via mejl till storingaward@trece.se. Senast 1 oktober 2019 vill vi ha din intresseanmälan. Du kommer att få löpande information under tävlingsperioden.

Tävlingsbidraget presenterar du senast 1december som ett PDF-dokument med tre sidor i A4-format.

Sid 1: Namn, designskola, telefonnummer och mejladress. Om du vill får du ange ett namn på din möbel eller produkt.

Sid 2: En sammanfattning där du beskriver vilken utmaning inom källsortering som du löser, hur lösningen fungerar och vilket resultat som uppnås och även hur man tänkt hållbarhetsmässigt. Använd underrubrikerna Utmaning, Lösning, Resultat och Hållbarhet för att underlätta juryns bedömning.

Sid 3: Designskiss med måttsättning och tänkta färger och materialval.

Viktigt att tänka på vid framtagning ditt bidrag är att även ha en bra lösning för produktens möjligheter på marknaden. Att välja material som möjliggör att produkten blir attraktiv både estetiskt och ekonomiskt.

Välkommen till TreCe Storing Award 2020!

Med vänliga hälsningar

Michael Henricson
Marknadschef på TreCe

 

Tävlingsregler TreCe Storing Award 2020

 • Vinnaren av TreCe Storing Award 2020 koras i januari 2020.
 • Deltagare mejlar senast 1 oktober 2019 en intresseanmälan med namn, designskola och telefonnummer, samt eventuell tidigare yrkesverksamhet som formgivare, till storingaward@trece.se.
 • Tävlingsbidrag kan lämnas under perioden 15 september 2019 – 1 december 2019.
 • Deltagande i tävlingen är kostnadsfri. Eventuella kostnader för framtagning av tävlingsbidrag betalas av respektive deltagare.
 • Priset består av att det vinnande bidraget tas in i TreCes ordinarie sortiment efter utvärdering och godkännande av TreCe.
 • Deltagare som registrerar sig med felaktiga uppgifter är ej kvalificerade i tävlingen.
 • Tre finalister nomineras genom juryval och publiceras på TreCes Facebook, Instagram och LinkedIn-sidor under december 2019 och januari 2020.
 • De tre bidrag som nomineras erhåller 5.000:- i nomineringsbidrag.
 • Juryn förbehåller sig rätten att nominera färre än tre finalister om estetik, kvalitet, funktion eller användbarhet bland de inkomna bidragen inte bedöms motsvara marknadens eller TreCes förväntningar.
 • TreCe ombesörjer framtagning av nedskalad prototyp av respektive finalbidrag.
 • Vinnande bidrag utses genom röstning på TreCes Facebook, Instagram och LinkedIn-sidor. Vinnare är den person vars tävlingsbidrag fått flest röster. Vinnaren presenteras i TreCes monter på Stockholm Furniture & Light Fair 2020.
 • TreCe avser teckna avtal med vinnaren rörande ekonomiska och juridiska villkor.
 • Deltagare i tävlingen måste ha fyllt 18 år och vara studerande eller nyutexaminerad elev vid inbjuden designskola.
 • Deltagare får ha varit yrkesverksam som formgivare eller motsvarande i max 1 år innan studierna på designskolan.
 • TreCe har rätt att, utan förvarning, diskvalificera och utestänga deltagare som misstänks för fusk eller att på andra sätt försöka manipulera tävlingen.
 • Anställda eller familjemedlemmar till anställda på TreCe eller jurymedlemmar får inte delta i tävlingen.
 • Deltagarna samtycker till att bli kontaktade via telefon, mobiltelefon, brev eller e-post från arrangörerna av tävlingen.
 • Deltagarna skall läsa och acceptera regler och villkor för att kunna delta i tävlingen. Vid deltagande anses reglerna och villkoren vara lästa och accepterade.
 • TreCe förbehåller sig rätten att behandla personuppgifter elektroniskt. Personuppgifterna används för att informera och fullgöra tävlingen.

  MåttMaterial
  Dela:

  Share on social media

  Quotation request