TreCe söker en Design Engineer/produktspecialist

Vill du vara med och lösa framtidens förvaring och källsortering? TreCe söker en Design Engineer/produktspecialist som ska leda konstruktionsutvecklingen för TreCe´s produkter. En Driven konstruktör. >>För att läsa mer om tjänsten klicka här.<<

DINA ARBETSUPPGIFTER

• Tillsammans med produktchef leda projekten från start till mål.
• Ta emot och granska projektbeställningar.
• Ta fram konstruktionslösning och skiss samt i förekommande fall en preliminär kalkyl.
• Ta fram ritningsunderlag för prototyp samt beställa tillverkning av denna i egen produktion eller hos leverantör. I förekommande fall delta i montering av prototyp.
• Tillsammans med produktchef granska prototyp och vidta nödvändiga korrigeringar så att produktkrav uppfylls.
• Vid skarp order ta fram ritningar för serieproduktion, kalkyl med tillhörande beredning och artikelnummer samt i förekommande fall monteringsritning.
• I samråd med produktchef kontakta leverantörer om offerter för komponenter som inte tillverkas i egen produktion.
• Tillsammans med produktchef leda och övervaka projekt så att de löper enligt fastställd tidplan.

 

    MåttMaterial
    Dokument / pdfCAD/BIMHögupplösta bilder
    Dela:

    Share on social media

    Quotation request