Med hållbarhet som en del av vårt DNA

Vi känner ett stort ansvar för miljön och vi vill bidra till en mer hållbar värld. Därför lägger vi stor vikt vid att utveckla produkter med låg miljöpåverkan och varaktig kvalitet som tillverkas ansvarsfullt och med omsorg. Vi vill göra det enkelt för våra kunder att göra hållbara val.

Hur arbetar TreCe för att minska påverkan på omvärlden från våra produkter?

Hållbarhet finns i vårt affärs-DNA, vävt i produkter från ritbordet till slutanvändning. Aspekterna av hållbarhet ser vi som ett ramverk. Material, design, produktion, komponenters ursprung, information, leverantörer etc. är exempel på de aspekter vi arbetar med. Öppenhet i hela leveranskedjan är avgörande, och vi arbetar bara med partners som delar vår vision. Genom att öka medvetenheten kan vi främja och uppmuntra hållbar sourcing.
En nyckelfaktor för framsteg är nyfikenhet och att vara öppen för nya lösningar som att byta till återvunnet material, design för cirkulär ekonomi, färre komponenter etc.

-Vi har börjat en spännande resa fylld med möjligheter.

Märkningar och certifikat

TreCe har valt att arbeta med märkningssystemet Möbelfakta som har kriterier för kvalitet, miljö och socialt ansvar. Våra godkända möbler har genomgått omfattande testningar, tillverkas enligt etiska riktlinjer och miljökrav. Kort sagt Möbelfakta är en garanti för en högkvalitativ produkt.
Vi har också tagit fram miljödeklarationer som listar komponenter och material, produktionsstadiet och hur produkterna återvinns.
Vår organisation är certifierad enligt ISO 14001: 2015 och ISO 9001: 2015 och har varit i många år.

Under Ladda ner finns certifikat, intyg och vår miljö- och kvalitetspolicy. Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta oss. 

Sara Shakespeare
Hållbarhetsansvarig
Tel +46-11-21 14 66
Skicka e-post

Möbelfakta

En godkänd möbel ger oss och våra kunder en trygghet och säkerhet om att möbeln möter kraven på miljö, är tillverkad enligt FN:s uppförandekod och uppfyller standarder för kvalitet/säkerhet inom offentlig- och kontorsmiljö. Därför är vi glada över att kunna informera om att hela vårt CombiLine-sortiment är certifierat enligt Nya Möbelfakta: ett komplett referens- och märkningssystem för möbler som har tagits fram av Trä- och Möbelföretagen (TMF).

.

Märkningen som gäller för samtliga vita UV-lackerade, laminerade och fanerade produkter omfattar såväl tekniska som miljömässiga och produktionsetiska krav, vilket speglar vår vision om en hållbar utveckling.

Läs mer om Möbelfakta på deras hemsidan http://www.mobelfakta.se/

 

 

ISO 14001 & 9001

TreCe är certifierat enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

ISO 14001 är ett miljöledningssystem för att förbättra och rationalisera miljöarbetet. Genom kartläggning av miljöpåverkan, miljömål och rutiner skapas ett aktivt miljöarbete som i sin tur minskar vår ekologiska fotavtryck.

ISO 9001 visar att vi både internt och externt arbetar med ständiga förbättringar, rutiner och uppföljning som säkrar kvaliteten på våra produkter och tjänster. Kort och gott att våra kunder och samarbetspartners alltid får bästa möjliga bemötande.

Miljödeklarationer

För att skapa ett öppet och levande miljöarbete har TreCe valt att ta fram egengjorda miljödeklarationer baserat på ett livscykelperspektiv. Tanken med miljödeklarationerna är att underlätta vid inköp av möbler. Deklarationen visar vilka råvaror och material möbeln består av, miljöaspekter vid produktionsskedet och hur möbeln ska återvinnas på bästa sätt.