Produkter som håller i längden

TreCe arbetar långsiktigt med miljöfrågor som en strategisk fråga och det är även en naturlig del i den dagliga verksamheten. Vi försöker hela tiden bli lite bättre och arbetar kontinuerligt med nya projekt för att minimera vår miljöpåverkan.

Vi ställer höga krav på oss själva och vi har samma hårda miljö- och kvalitetskrav på våra samarbetspartners. Så när du använder våra produkter kan du vara säker på att de är framtagna på ett miljövänligt sätt som håller i längden.

Miljödeklarationer

För att skapa ett öppet och levande miljöarbete har TreCe valt att ta fram miljödeklarationer baserat på ett livscykelperspektiv. Tanken med miljödeklarationerna är att underlätta inköp av miljövänliga möbler. Deklarationen visar vilka råvaror och material möbeln består av, miljöaspekter vid produktionsskedet och hur möbeln ska återvinnas på bästa sätt.

Möbelfakta

En godkänd möbel ger oss och våra kunder en trygghet och säkerhet om att möbeln möter kraven på miljö, är tillverkad enligt FN:s uppförandekod och uppfyller standarder för kvalitet/säkerhet inom offentlig- och kontorsmiljö. Därför är vi glada över att kunna informera om att hela vårt CombiLine-sortiment är certifierat enligt Nya Möbelfakta: ett komplett referens- och märkningssystem för möbler som har tagits fram av Trä- och Möbelföretagen (TMF).

Märkningen som gäller för samtliga vita UV-lackerade, laminerade och fanerade produkter omfattar såväl tekniska som miljömässiga och produktionsetiska krav, vilket speglar vår vision om en hållbar utveckling.

Certifieringar

TreCe är certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001 samtidigt som delar av vårt sortiment är certifierat enligt Möbelfakta.

mobelfakta_logo

90_logo

14_logo