Med hållbarhet som en del av vårt DNA

Vi på TreCe vill göra det enkelt för våra kunder att göra hållbara val. Därför lägger vi stor vikt på att ta fram produkter med låg miljöpåverkan, hög kvalitet och som är tillverkade under rättvisa förhållanden. 

Hur arbetar TreCe för att minska påverkan på omvärlden från våra produkter?

Vi känner ett stort ansvar för såväl miljö som långsiktigt hållbara produkter. Redan från starten har vi fokuserat på hållbarhet, det finns i vårt DNA. Idag lägger vi lika stor vikt på hållbarhet som på det ekonomiska i val av allt från material till samarbetspartners. Då vi inte tillverkar våra produkter själva blir valet av samarbetspartners och att det finns en transparens i hela kedjan än viktigare.

Eftersom vi ställer höga krav på oss själva avseende att minska vår miljömässiga och sociala påverkan ställer vi givetvis samma krav på våra samarbetspartners. Allt för att våra kunder ska kunna känna sig säkra på att de gör ett hållbart val när de väljer våra produkter. 

Under Ladda ner finns certifikat, intyg och vår miljö- och kvalitetspolicy. Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta oss. 

Sara Shakespeare
Miljö- och kvalitetsansvarig
Tel +46-11-21 14 66
Skicka e-post

Möbelfakta

En godkänd möbel ger oss och våra kunder en trygghet och säkerhet om att möbeln möter kraven på miljö, är tillverkad enligt FN:s uppförandekod och uppfyller standarder för kvalitet/säkerhet inom offentlig- och kontorsmiljö. Därför är vi glada över att kunna informera om att hela vårt CombiLine-sortiment är certifierat enligt Nya Möbelfakta: ett komplett referens- och märkningssystem för möbler som har tagits fram av Trä- och Möbelföretagen (TMF).

.

Märkningen som gäller för samtliga vita UV-lackerade, laminerade och fanerade produkter omfattar såväl tekniska som miljömässiga och produktionsetiska krav, vilket speglar vår vision om en hållbar utveckling.

Läs mer om Möbelfakta på deras hemsidan http://www.mobelfakta.se/

 

 

ISO 14001 & 9001

TreCe är certifierat enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

ISO 14001 är ett miljöledningssystem för att förbättra och rationalisera miljöarbetet. Genom kartläggning av miljöpåverkan, miljömål och rutiner skapas ett aktivt miljöarbete som i sin tur minskar vår ekologiska fotavtryck.

ISO 9001 visar att vi både internt och externt arbetar med ständiga förbättringar, rutiner och uppföljning som säkrar kvaliteten på våra produkter och tjänster. Kort och gott att våra kunder och samarbetspartners alltid får bästa möjliga bemötande.

Miljödeklarationer

För att skapa ett öppet och levande miljöarbete har TreCe valt att ta fram egengjorda miljödeklarationer baserat på ett livscykelperspektiv. Tanken med miljödeklarationerna är att underlätta vid inköp av möbler. Deklarationen visar vilka råvaror och material möbeln består av, miljöaspekter vid produktionsskedet och hur möbeln ska återvinnas på bästa sätt.