Information gällande TreCe Storing Award 2018

TreCe Storing Award är en utmärkelse som funnits sedan ett år tillbaka och som ger unga formgivare chansen att förverkliga en idé inom segmentet förvaring. Det är också den enda designtävlingen som fokuserar på form och funktion inom förvaringslösningar, precis som vi på TreCe.

Med över fyrtio års erfarenhet är vi idag en av Nordens ledande leverantörer av förvaringslösningar för kontor och offentlig miljö. Formgivning innebär för oss att estetik och kvalitet samspelar med funktion och användbarhet – ett koncept vi kallar Smart Design.

Årets tävling fick ett bra gensvar och tre finalister är utvalda för fortsatt tävlan. Spännande lösningar har presenterats, så det var inte ett lätt val.

TreCe har valt att anordna TreCe Storing Award även 2018, och för att alla elever ska kunna planera sitt deltagande eller som lärare kunna planera in delkurser eller examens-arbeten, har vi valt att redan nu informera om förutsättningarna för deltagande.

Upplägget är i princip samma som tidigare, men med några små justeringar. Tiden var bland annat en faktor som i vissa fall ställde till det för en del elever. Vi har valt att starta tävlingen den 1 november 2016 och att sista dag för inlämning måste ske senast 16 juni 2017.

Vinnande bidrag till TreCes sortiment
Som studerande på en framstående designskola drivs du säkert av nyskapande visioner och idéer. Vi vill gärna se dem i form av en smart produkt eller möbel som ger förvaring en ny innebörd.

Möjligheten för dig är att utvecklas i takt med din idé och se den växa fram till en färdig produkt i TreCes sortiment – givetvis med ersättning enligt praxis. Tänk innanför boxen och skapa din smarta design.

Välkommen till TreCe Storing Award 2018.

Tävlingsbidrag senast 16 juni 2017
Tävlingens inlämningstid pågår från 1 november 2016 till 16 juni 2017. Efter att bidragen lämnats in väljer en professionell jury ut tre bidrag som blir finalister i tävlingen och dessa bidrag erhåller 5000:- som en nomineringsbonus för bra utfört arbete. Finalisterna meddelas senast 17 september 2017.

Därefter tillverkas varje finalistbidrag som prototyp av TreCe. Prototyperna framställs i högkvalitativ 3D-skrivare och är helt färgneutrala. Detta för att bedöm-ningen ska ske på lika villkor avseende funktion och design. Prototyperna görs tillgängliga för röstning på TreCes hemsida och i TreCes monter på Stockholm Furniture & Light Fair 2018. Vinnaren koras under mars månad 2018.

Juryns sammansättning
Juryn består av fyra personer. Designansvarig är designern och arkitekten Carouschka Streijffert. Konstruktionsansvarig är industridesignern David Doms på Skapa Designstudio. Övriga jurymedlemmar är två personer från TreCe, som ansvarar för produktens förutsättningar på marknaden och hur produkten fungerar i TreCes produktsortiment.

Utformning av tävlingsbidraget
För att delta gör du först en intresseanmälan med namn, designskola och kontaktuppgifter via mejl till storingaward@trece.se. Senast 1 februari 2017 vill vi ha din intresseanmälan. Du kommer att få löpande information under tävlingsperioden. Tävlingsbidraget presenterar du senast 16 juni 2017 som ett PDF-dokument med tre sidor i A4-format.

Sid 1: Namn, designskola, telefonnummer och mejladress. Om du vill får du ange ett namn på din möbel eller produkt.

Sid 2: En sammanfattning där du beskriver vilken utmaning inom förvaring som du löser, hur lösningen fungerar och vilket resultat som uppnås. Använd underrubrikerna Utmaning, Lösning och Resultat för att underlätta juryns bedömning.

Sid 3: Designskiss med måttsättning och tänkta färger och materialval.

Vi hoppas att du antar utmaningen och vi ser fram emot ditt bidrag.

 

Med vänliga hälsningar

John Carnock
Marknadschef på TreCe

 

Tävlingsregler TreCe Storing Award 2018

 • Vinnaren av TreCe Storing Award 2018 koras i mars 2018.
 • Deltagare mejlar senast 1 februari 2017 en intresseanmälan med namn, designskola och telefonnummer, samt eventuell tidigare yrkesverksamhet som formgivare, till storingaward@trece.se.
 • Tävlingsbidrag kan lämnas under perioden 1 november 2016 – 16 juni 2017.
 • Deltagande i tävlingen är kostnadsfri. Eventuella kostnader för framtagning av Tävlingsbidrag betalas av respektive deltagare.
 • Priset består av att det vinnande bidraget tas in i TreCes ordinarie sortiment.
 • Deltagare som registrerar sig med felaktiga uppgifter är ej kvalificerade i tävlingen.
 • Tre finalister nomineras genom juryval och publiceras på TreCes hemsida senast 1 oktober 2017.
 • De tre bidrag som nomineras erhåller 5.000:- i nomineringsbidrag.
 • Juryn förbehåller sig rätten att nominera färre än tre finalister om estetik, kvalitet, funktion eller användbarhet bland de inkomna bidragen inte bedöms motsvara marknadens eller TreCes förväntningar.
 • TreCe ombesörjer framtagning av nedskalad prototyp av respektive finalbidrag.
 • Vinnande bidrag utses genom röstning på TreCes hemsida samt i TreCes monter på Stockholm Furniture & Light Fair 2018. Vinnare är den person vars tävlingsbidrag fått flest röster.
 • TreCe ska teckna avtal med vinnaren rörande ekonomiska och juridiska villkor.
 • Deltagare i tävlingen måste ha fyllt 18 år och vara studerande eller nyutexaminerad elev vid inbjuden designskola.
 • Deltagare får ha varit yrkesverksam som formgivare eller motsvarande i max 1 år innan studierna på designskolan.
 • Arrangören har rätt att, utan förvarning, diskvalificera och utestänga deltagare som misstänks för fusk eller att på andra sätt försöka manipulera tävlingen.
 • Anställda eller familjemedlemmar till anställda på TreCe eller jurymedlemmar får inte delta i tävlingen.
 • Deltagarna samtycker till att bli kontaktade via telefon, mobiltelefon, brev eller e-post från arrangörerna av tävlingen.
 • Deltagarna skall läsa och acceptera regler och villkor för att kunna delta i tävlingen. Vid deltagande anses reglerna och villkoren vara lästa och accepterade.
 • TreCe förbehåller sig rätten att behandla kunduppgifter elektroniskt. Kunduppgifterna används för att fullgöra tävlingen.