Visselblåsning

För att risker och missförhållanden i vår verksamhet ska upptäckas och åtgärdas så fort som möjligt, har vi en rutin för visselblåsning (whistleblowing).

Vad kan rapporteras?

Om du misstänker risker eller andra missförhållanden inom TreCe’s verksamhet uppmanar vi dig att rapportera dina misstankar via vår visselblåsarfunktion.

Du kan välja att rapportera dina misstankar öppet eller anonymt. Alla rapporter och meddelanden behandlas strikt konfidentiellt, och utredningen hanteras med största varsamhet och beaktande av din integritet.

Du riskerar inte att drabbas av negativ särbehandling eller repressalier på grund av att du rapporterar.

Hur rapporterar man?

Rapportera missförhållande till utsedd person, via formuläret nedan. Önskar du ett fysiskt möte, får du skriva det i meddelandet så tar vi det därifrån.