”Med hållbarhet som en del av vårt DNA”

Vi på TreCe vill göra det enkelt för våra kunder att göra hållbara val. Därför lägger vi stor vikt vid att optimera hållbarheten i utvecklingen och produktionen av våra möbler. Vi har ställt fyra frågor till Sara Shakespeare, vår miljö- och kvalitetsansvarige, om vårt hållbarhetsarbete och vad möbelbranschen kan göra för att gemensamt åstadkomma långsiktig förändring.

Hur arbetar TreCe för att minska påverkan på omvärlden från våra produkter?

Vi känner ett stort ansvar för såväl miljö som långsiktigt hållbara produkter. Redan från starten har vi fokuserat på hållbarhet, det finns i vårt DNA. Idag lägger vi lika stor vikt på hållbarhet som på det ekonomiska i val av allt från material till samarbetspartners. Då vi inte tillverkar våra produkter själva blir valet av samarbetspartners och att det finns en transparens i hela kedjan än viktigare. Eftersom vi ställer höga krav på oss själva avseende att minska vår miljömässiga och sociala påverkan ställer vi givetvis samma krav på våra samarbetspartners. Allt för att våra kunder ska kunna känna sig säkra på att de gör ett hållbart val när de väljer våra produkter.

Hur säkerställer vi att vi når våra hållbarhetskrav?

Det gör vi på flera sätt, till exempel genom att 80 procent av våra produkter är märkta enligt Möbelfakta, en branschmärkning framtagen av TMF. Under 2018 certifierar vi ytterligare två produkter. Märkningen säkerställer en hållbar utveckling genom att en godkänd möbel möter kraven på miljö, är tillverkad enligt etiska riktlinjer och följer gällande kravspecifikationer i fråga om kvalitet. Till övriga produkter och komponenter samlar vi in säkerhetsdatablad och innehållsdeklarationer, som vi sammanställer i våra egna miljödeklarationer. Vi är också certifierade enligt kvalitets- och miljöledningsstandarderna ISO 9001:2015 och 14001:2015. För att ytterligare säkerställa hållbarheten ställer vi krav på att våra leverantörer är ISO-certifierade eller på annat sätt kan styrka att de sköter tillverkningen på ett önskvärt sätt. Den tekniska kvaliteten säkerställs genom att vi testar våra märkta produkter på Statens Provningsanstalt.

Vilka möjligheter finns till att förbättra hållbarheten inom möbelbranschen i stort?

Att skapa långsiktig förändring i branschen är en hård nöt att knäcka som ensam aktör. Men om branschen tillsammans arbetar för en hållbar utveckling kan vi nå långt. Vi tror att en nyckelfaktor är att ge hållbarhet samma prioritet som pris i val av samarbetspartner, dessvärre är branschen inte riktigt där i dag. Det handlar också om att inköpare och kunder måste ta ett ansvar och kräva transparens och sätta press på leverantörer gällande miljö och sociala förhållanden. När fler ställer krav tvingas leverantörerna och branschen att utvecklas åt rätt håll.

Vilken är möbelbranschens främsta framtida utmaning?

Nästa steg för såväl TreCe som branschen i stort är att hitta lösningar för cirkulär ekonomi – det vill säga ekonomi som bygger på kretsloppssystem och minskad resursåtgång. För oss handlar det exempelvis om att en produkt och dess material hålls i kretsloppet genom långvarig design, återanvändning, reparation och underhåll.  Vi har precis deltagit i ett forsknings- och innovationsprojekt med Linköpings Universitet, Chalmers och Vinnova inom ramen resurseffektiv produktion. Resultaten med metoderna livscykelanalys och livscykelkostnadsanalys visade att det cirkulära scenariot har mycket mindre miljöpåverkan samtidigt som det är kostnadseffektivt, vilket är fantastiskt. Med glädje ser flera initiativ som tyder på att det börjar leta sig in på agendan hos såväl beslutsfattare som slutkunder. Vi på TreCe, liksom resten av branschen, behöver utveckla våra affärsmodeller och fånga de framtida och långsiktiga möjligheterna som cirkulär ekonomi innebär. Det är en långsiktig och hållbar investering som vi ser fram emot att arbeta vidare med.

För att läsa mer om TreCe’s miljö- och hållbarhetsarbete klicka här.

    MåttMaterial
    Dela:

    Dela i sociala medier

    Offertförfrågan