Miljö och hållbarhet

recycling birdie källsortering papperskorg trece

Med hållbarhet som en del av vårt DNA

Vi känner ett stort ansvar för miljön och vi ska bidra med vår insats till en mer hållbar värld. Därför lägger vi stor vikt vid att utveckla produkter med låg miljöpåverkan med en hållbar kvalitet som är tillverkade ansvarsfullt och med omsorg. Hållbarhet ligger i vårt affärs-DNA, invävt i produkter från ritbordet till slutanvändning vidare till återbruk. Hållbarhetsaspekterna är vårt ramverk. Vi vill göra det enkelt för våra kunder att göra hållbara val och tillsammans kan vi uppnå visionen om en hållbar framtid.

Material, design, produktion, komponentursprung, leverantörer etc. är några exempel på de aspekter vi arbetar med. Öppenhet i hela leveranskedjan är avgörande, och vi arbetar endast med partners som delar vår vision. Genom att öka medvetenheten kan vi främja och uppmuntra hållbara inköp.

En nyckelfaktor för framsteg är nyfikenhet och att vara öppen för nya lösningar som att till exempel byta till återvunnet material, design för cirkulär ekonomi, färre komponenter etc.
– Vi har börjat en spännande resa fylld med möjligheter.

Längre ner på sidan kan du läsa mer om vårt hållbarhetsarbete med Möbelfakta, FN’s Globala hållbarhetsmål och ISO 14001 & 9001.
Under Ladda ner finns certifikat, intyg och vår hållbarhetspolicy. Om ni har några frågor är ni varmt välkomna att kontakta vår Hållbarhetsansvarig eller vår kunniga personal.

Sara Shakespeare
Hållbarhetssansvarig

Tel +46-11-21 14 66 / Skicka e-post


Varför välja TreCe?

Vi behöver agera tillsammans och nu för att stoppa klimatförändringarna och för att skapa en hållbar utveckling av vår värld. Därför är det viktigt att alla gör det de kan.
Genom att arbeta med hållbara partners och välja hållbara produkter kan vi tillsammans stödja och vidta åtgärder för en hållbar utveckling. Vi har valt att satsa på hållbarhet och vill gärna arbeta med kunder som delar vår vision
– tillsammans kan vi verkligen göra skillnad!

Här är några skäl till att välja oss:

 • 174 unika produkter godkända enligt Möbelfakta
 • Vi är certifierade enligt ISO 14001 och 9001
 • Vi stödjer FN’s Globala Hållbarhetsmål 2030
 • Vi har hållbarhetsinformationen i våra produktblad
 • Vi har hållbarhetsmål och -policy
 • Vi använder återvunnet material
 • Vi har koll på våra leverantörer i leverantörskedjan
 • Vi kräver att leverantörskedjan arbetar enligt vår Code of Conduct 
 • Vi erbjuder cirkulära lösningar
 • Tillverkning i Sverige
 • Vi har som mål att kontinuerligt minska vårt ekologiska fotavtryck


place hyllsystem rumsavdelare trece place hyllor förvaringshyllor förvaringslösningar

Hur arbetar TreCe för att minska påverkan på omvärlden från våra produkter?

Utöver Möbelfaktas kravställningar, ISO ledningssystem för miljö 14001:2015 och för kvalitet 9001:2015 har vi valt att supporta FN’s Globala hållbarhetsmål.

Vi vill och ska aktivt bidra till att uppnå de Globala målen för 2030 och till att begränsa den globala uppvärmningen till långt under två grader år 2050. Vi har valt ut 5 st. mål som speglar våra aktiviteter och där vi har bäst möjlighet att påverka, dessa mål kommer vi att ha som utgångspunkt i vårt framtida arbete under de kommande 10 åren.

 • Mål 3 Hälsa och välbefinnande
 • Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
 • Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna
 • Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald

Läs mer om hur vi arbetar med de Globala Hållbarhetsmålen för 2030 längre ner på sidan.


Möbelfakta

En godkänd möbel ger oss och våra kunder en trygghet och säkerhet om att möbeln möter kraven på miljö, kvalitet och socialt ansvar. Hela vårt CombiLine-sortiment, Place och Space är godkända enligt Möbelfakta.

Vad är Möbelfakta?
Möbelfakta är ett komplett referens- och märkningssystem för möbler som ägs av IVL Svenska Miljöinstitutet och Trä- och Möbelföretagen, TMF. Möbelfakta fungerar som ett hjälpmedel för hållbara val och är till för producenter, inköpare, formgivare, arkitekter och andra som använder eller arbetar med möbler. En godkänd produkt uppfyller Möbelfaktas krav för miljö, kvalitet och socialt ansvar, samt är godkänd för användarmiljöerna offentlig miljö, kontorsmiljö och skolmiljö.

Läs mer

  Miljö
  Tillverkningen är miljöanpassad i alla led, från råvara och komponent till färdig möbel. Miljökriterierna omfattar obligatoriska material- och produktkrav. Materialkraven innefattar krav på att träråvara ska härstamma från legala och acceptabla källor. Vidare ställs krav på en rad kemikalier som bör minimeras eller helt undvikas. Kraven omfattar trämaterial, metall, ytbehandling, plast och lim.
  Produktkraven omfattar slutprodukten och att möbeln skall märkas, det ska finnas reservdelar, produktinformation, skötselanvisningar samt hur den förpackas.

  Kvalitet
  För säkra möbler med lång teknisk livslängd. En godkänd möbel som har uppfyllt kvalitets kriterier är objektivt kontrollerade och verifierade genom testning på laboratorium.  Våra produkter omfattas av 3 internationella tekniska standarder som omfattar säkerhet, funktion, mått och ytors tålighet.

  SS-EN 14073-2:2004 Säkerhetskrav
  SS-EN 16121:2013 + A1:2018 Krav på hållfasthet, hållbarhet och säkerhet
  SS-EN 12720:2009 + A1:2013 Ytors motståndskraft

  Socialt ansvar
  Vi har säkerställt att denna produkt är tillverkad under goda förhållanden, dvs. med hänsyn till sociala och etiska aspekter såsom arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption. Dessa krav har vi skickat ut till våra leverantörer och underleverantörer, som intyg att de följs krävs en underskrift från respektive part. Utgångspunkten är FN:s uppförandekod ”Code of Conduct” och FN:s Global Compact.


kontorsförvaring förvaringslösningar kontor disk

Vi stödjer de globala målen för hållbar utveckling

Vi har FN’s Globala mål som utgångspunkt, vi skall aktivt bidra till att uppnå de Globala målen för 2030 och till att begränsa den globala uppvärmningen till långt under två grader år 2050. Vi har valt ut 5 st. mål som speglar våra aktiviteter och där vi har bäst möjlighet att påverka, dessa mål kommer vi att ha som utgångspunkt i vårt framtida arbete under de kommande 10 åren.

Vad har målet 2030?
2030 skall våra produkter och aktiviteter aktivt bidra till att uppfylla de 5 utvalda Globala målen.

Hur?
Vi skall ta fram ett bedömningssystem för produkters hållbarhet, bedömningssystemet kan användas internt som ett arbetsverktyg och externt av våra kunder för att enkelt se hållbarhet per produkt. Utöver detta skall vi ta fram en intern hållbarhetshandbok med riktlinjer och information för att varje medarbetare skall kunna ta hållbara och långsiktiga beslut i alla processer.

Vilka är de 5 utvalda Globala målen?
Nedan kan du läsa en enkel sammanfattning om hur vi applicerar målen, dvs hur vår strategi är inom organisationen.

 • Mål 3 Hälsa och välbefinnande
 • Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
 • Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna
 • Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald

Läs mer

  Mål 3 Hälsa och välbefinnande

  Vi som företag ska värna och utveckla våra relationer med intressenter, kunder och våra medarbetare för att uppnå de bästa gynnsamma förhållanden. De produkter vi levererar skall bidra till en god och giftfri arbetsmiljö.
  Hur mäter eller arbetar vi med detta? 
  Kundundersökningar, kundmöten, medarbetarundersökningar, medarbetarsamtal samt för produkterna VOC/g och antal produkter som har vattenbaserad lack.

  Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

  Vi arbetar enbart med leverantörer och underleverantörer som delar vår vision och arbetar enligt vår Code of Conduct, bidrar till en hållbar utveckling, har en gynnsam arbetsmiljö som är säker och erbjuder lika möjligheter.
  Hur mäter eller arbetar vi med detta? 
  Leverantörsbedömningar, riskanalys leverantörer, Code of Conduct

  Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion

  Alla medarbetare inom TreCe skall kunna göra hållbara och långsiktiga val när vi kan gällande produkter, inköp till kontoret eller personal, vid val av tjänster.
  Hur mäter eller arbetar vi med detta? 
  Antal produkter med återvunnet material, cirkulära affärslösningar, komponenter utan onödiga kemikalier, vi köper ekologisk mat och miljömärkt kontorsmaterial.

  Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna

  Vi skall utbilda inom och vara medvetna om klimatförändringen, införa klimatåtgärder och klimatanpassning i planering.
  Hur mäter eller arbetar vi med detta? 
  Planera in digitala möten för att minska resandet, produktdesign för cirkulära lösningar som möjliggör restaurering, utbytbara delar och materialåtervinning. Våra produkter skall innehålla återvunnet material i så hög omfattning som möjligt. Vi mäter antal möten och produkter som är klimatanpassade.

  Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald

  Vi bidrar genom att använda certifierat trä från ansvarsfullt skogsbruk.
  Hur mäter eller arbetar vi med detta?
  Vi skall endast använda trämaterial som kommer från skogsbruk som är legala och arbetar ansvarsfullt, dokumentation som styrker detta skall alltid samlas in genom hela leveranskedjan. Vi har som mål att ta fram en produkt i trä som är FSC certifierat, samt när vi kan så ska vi använda återvunnet material.

Globala målen trece hållbarhet

ISO 14001 & 9001

TreCe är certifierat enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

ISO 14001 är ett miljöledningssystem med syfte att förbättra och rationalisera miljöarbetet. Genom kartläggning av miljöpåverkan, miljömål och rutiner skapas ett aktivt miljöarbete som i sin tur minskar vårt ekologiska fotavtryck.

ISO 9001 visar att vi både internt och externt arbetar med ständiga förbättringar, rutiner och uppföljning som säkrar kvaliteten på våra produkter och tjänster. Kort och gott att våra kunder och samarbetspartners alltid får bästa möjliga bemötande och service.