Referens: Microsoft

Personlig förvaring till 600 anställda

För ett och ett halvt år sedan inleddes arbetet med att utveckla Microsofts nya kontor i Kista, Stockholm. Med sitt eget kontor i Amsterdam som förlaga, valde Microsoft att ta steget och satsa på ett aktivitetsbaserat arbetssätt. TreCe fick förmånen att leverera personlig förvaring till de över 600 anställda.

När Microsoft påbörjade arbetet med att bygga om sitt Stockholmskontor fanns en önska om att kunna återanvända delar av den befintliga inredningen. De, av TreCe levererade, förvaringsfacken kompletterades med nya dörrar i starka färger och screentryckta siffror i olika storlekar. Förvaringsfacken flyttades ut från väggen och byggdes samman, rygg mot rygg, med hjälp av garage i vit, högblank laminat. På så sätt frigjordes värdefull väggyta och samtidigt möjliggjordes förvaring från två håll.

Förvaringsfacken är en del av byggnaden och är uppdelad i olika områden beroende på användningsområde och krav på koncentrationsnivå. På bottenvåningen återfinns kundytan. Där har de olika rummen tilldelats namn som Affärsdistriktet, Torget och Huvudgatan. Våning två kallas Kulturhuset, tre Parken, fyra Centralstationen, fem hamnen och högst upp i byggnaden ligger flygplatsen.

Varje våning är uppbyggd enligt samma princip med ”Touch-down”-yta, för kommunikation och möten i mitten samt olika arbetsplatser i respektive flygel.
Det nya kontoret har, förutom effektivare resursutnyttjande, resulterat i att varumärket stärkts och att de anställda blivit ännu stoltare över sin arbetsplats.

Heléne Lidström, en av projektledarna under utvecklingen av det nya kontoret understryker att Microsoft alltid strävar efter skapa hållbara kontor.

Förlagan för kontoret i Kista har varit Microsofts kontor i Amsterdam, ett pionjärsprojekt inom arktivitetsbaserade arbetssätt. Helén Lidström poängterar vikten av att inta ett holistiskt förhållningssätt för att ett aktivitetsbaserat arbetssätt ska fungera. Såväl platsen, dvs själva kontoret, som tekniken och människan måste finnas med i utvecklingsprocessen. Utan ett välfungerande arbetssätt där tekniken möjliggör kommunikation och avstämning kommer konceptet aldrig att fungera.
Den nya organisationen möjliggör även effektivare resursutnyttjande vilket främjar en hållbar utveckling. Eftersom varje arbetsplats är flexibel och ingen anställd bunden till ett visst skrivbord, kan personalen lätt flyttas om och delar av byggnaden stängas ned, exempelvis i semestertider.