Tillsammans med Bernstrand & Borselius har TreCe utvecklat källsorteringsmöbeln Etage

Bernstrand och Borselius

Vilka är då formgivarna bakom och hur ser de på samarbetet med TreCe och formgivning i stort?

De två designerna Thomas Bernstrand och Stefan Borselius har jobbat tillsammans i 8 år, men båda har varit i branschen betydlig längre. De träffades redan på Konstfack, men det var först i ett designuppdrag för Blå Station 2015 de började arbeta gemensamt. Under projektets gång kände båda att de arbetade bra ihop och det ledde till att de samarbetade alltmer.

Bernstrand och Borselius driver sedan över 20 år egna designkontor med inriktning på möbler och inredning. Bernstrand i Stockholm och Borselius i sydligaste Skåne. De har under åren arbetat med flertalet prestigefulla företag tillsammans och var för sig. Förra året inledde de gemensamt ett samarbete med TreCe.

Varför TreCe?

Redan första gången vi träffade Anders och Åsa på TreCe upplevde vi att det fanns ett driv och en vilja hos dem att skapa en produkt som var unikt, av god design och miljömässigt hållbar. Vi har följt företaget under en längre tid och känt att det är ett företag vi skulle vilja samarbeta med. Dels för deras innovativa produkter och på det sätt som de arbetar med miljö och hållbarhet. Ett annat viktigt skäl är kvalitetsnivån, både i produkter, dess utformning, materialval samt miljösyn. TreCe värderar alla dessa delar högt och håller en hög nivå i hela sitt produktsortiment. Det är också ett företag som ligger i tiden och där vi såg en möjlighet att kunna bidra. TreCe verkar i en nisch som har framtiden för sig. I mars 2022 träffade vi TreCe och fick en ordentlig presentation av företagets tankar och ideér inför det nya projektet.

Under arbetets gång har vi (Bernstrand och Borselius) vid flera tillfällen valt att åka och mötas på inspirerande platser för att diskutera olika lösningar, koncept och idéer. Det är så vi brukar göra när vi har ett uppdrag och är i den inledande skissfasen. Att få träffas ”face to face” och i lugn och ro diskutera och skissa brukar vara avgörande för att komma på nya idéer.

En produktidé börjar ta form

Etage skiss

När vi skissade på en källsortering till TreCe ville vi göra en papperskorg som tar så lite golvyta som möjligt. Detta för att den enkelt skall finna sin plats på arbetsplatser, hotell, skolor, bibliotek mm. Vi började arbeta från grunden, analyserade och ifrågasatte det gängse sättet att lösa problemet. Lösningen blev att bygga på höjden i våningsplan, att stapla inkasten på varandra i etage.

Vi valde att ge papperskorgen två olika höjder så att flera Etage tillsammans kan skapa en dynamisk källsorteringsstation. Den lägre Etage har en större volym så att man kan välja olika volymer för skilda ändamål. För att optimera källsorteringen ytterligare, kan man få Etage med inkast från två håll, antingen med hel- eller halv behållare och med avdelare mellan. Den runda och vänliga formen är enkel att placera, lätt att ha mitt i ett rum och kan med fördel hamna i ett hörn.

I takt med att kraven på källsorteringen ökar runt om i världen, kan det vara svårt att integrera fula och skrymmande kärl. Samtidigt vill många arbetsplatser inte gömma undan källsorteringen utan snarare framhäva företagets miljöambitioner. En vacker källsorteringsstationen kan placeras på platser med bättre tillgänglighet i stället för att stuvas undan.

Vårt val av material

Därför valde vi att vara noggranna med materialvalen och mötena mellan dem. Etage har en vacker stomme i ekfanér som ger pelaren extra liv. Eken kommer i tre olika utföranden; natur, brun svartek och vitbetsad. I fin kontrast till träet och för att lättare torka av, tillverkas hålen kring inkasten av gjuten bioplast som finns i vitt eller svart utförande. Inkastet är vinklade inåt för att underlätta att skräpet hamnar rätt i behållaren. På den större vinklade ytan har vi placerat symboler så att man enkelt vet vad som skall kastas i just detta inkast. Innanför Etages dörrar har vi format en behållare som håller påsarna på plats, samtidigt som kärlet ser till att den fina pelaren hålls fri från rinnande eller läckande påsar.

Mer information om Etage kommer att publiceras på trece.se innan säljstart i april/maj.