Information gällande TreCe Storing Award 2020.

Designtävling för studenter

TreCe Storing Award är en utmärkelse som funnits sedan tre år tillbaka och som gett unga formgivare chansen att förverkliga en idé inom segmentet förvaring. Det har varit den enda designtävlingen som fokuserar på form och funktion inom förvaringslösningar. Nytt för TreCe Storing Award 2020 är att de tävlande bidragen ska vara inom segmentet källsortering för kontor och offentlig miljö.

Med över fyrtio års erfarenhet är vi idag en av Nordens ledande leverantörer av för-varingslösningar för kontor och offentlig miljö. Formgivning innebär för oss att estetik och kvalitet samspelar med funktion och användbarhet – ett koncept vi kallar Smart Design. En annan viktig parameter är hållbarhet och miljö, som vi ser som en del av vårt DNA. Detta återspeglas både i vårt sätt att tänka vid val av material och tillverkningsmetod. 

TreCe har valt att anordna TreCe Storing Award även 2020, och för att alla elever ska kunna planera sitt deltagande eller som lärare kunna planera in delkurser kommer nu information om förutsättningar för deltagande. 

Upplägget är i princip samma som tidigare, men med några små justeringar. Vi har valt att starta tävlingen 15 september och med inlämning av bidrag senast den 1 december. Juryn meddelar de tre finalisterna senast fredagen den 6 december.

Vinnande bidrag till TreCes sortiment
Det vinnande bidraget presenteras i TreCes monter på Stockholm Furniture Fair i februari 2020. Att presentera bidraget på mässan har även som syfte att besökarna ska kunna utvärdera och ha synpunkter på bidraget. Den som formgivit bidraget ska även finnas på plats för att presentera och svara på frågor från besökarna. Om det finns ett stor intres-se för produkten, görs en utvärdering av TreCe som kan resultera i att bidraget blir en produkt i TreCes ordinarie sortiment. 

Det finns stora möjligheten för dig att utvecklas i takt med din idé och se den växa fram till en färdig produkt i TreCes sortiment – givetvis med ersättning enligt praxis. Tänk innanför boxen och skapa din smarta design.

Tävlingsbidrag senast 1 december 2019
Tävlingens inlämningstid pågår från 15 september 2019 till 1 december 2019. Efter att bidragen lämnats in väljer en professionell jury ut tre bidrag som blir finalister i tävlingen, och dessa bidrag erhåller 5000:- som en nomineringsbonus för bra utfört arbete. Fina-listerna meddelas senast 6 december 2019. Därefter tillverkas varje finalistbidrag som prototyp av TreCe. Prototyperna framställs i högkvalitativ 3D-skrivare och är helt färgneu-trala. Detta för att bedömningen ska ske på lika villkor avseende funktion och design. Bilder på prototyperna görs tillgängliga för röstning på Facebook, Instagram och LinkedIn och vinnaren koras under januari månad 2020.

Juryns sammansättning
Juryn består av fyra personer från TreCe. Anders Renström, VD – Åsa Vallentin, Produk-tansvarig – Mirjana Kilian, Säljledare – Michael Henricson, Marknadschef.

Utformning av tävlingsbidraget
För att delta gör du först en intresseanmälan med namn, designskola och kontaktuppgifter via mejl till storingaward@trece.se. Senast 1 oktober 2019 vill vi ha din intressean-mälan. Du kommer att få löpande information under tävlingsperioden.

Tävlingsbidraget presenterar du senast 1 december som ett PDF-dokument med tre sidor i A4-format.

Sid 1: Namn, designskola, telefonnummer och mejladress. Om du vill får du ange ett namn på din möbel eller produkt.

Sid 2: En sammanfattning där du beskriver vilken utmaning inom källsortering som du löser, hur lösningen fungerar och vilket resultat som uppnås och även hur man tänkt hållbarhetsmässigt. Använd underrubrikerna Utmaning, Lösning, Resultat och Hållbarhet för att underlätta juryns bedömning.

Sid 3: Designskiss med måttsättning och tänkta färger och materialval.

Se tävlingsregel på nästa sida.
Viktigt att tänka på vid framtagning ditt bidrag är att även ha en bra lösning för produktens möjligheter på marknaden. Att välja material som möjliggör att produkten blir attraktiv både estetiskt och ekonomiskt.

Vi hoppas att du antar utmaningen och vi ser fram emot ditt bidrag.

Välkommen till TreCe Storing Award 2020.

Med vänliga hälsningar

Michael Henricson
Marknadschef på TreCe