Källsortering på kontoret - skapa en hållbar och miljövänlig arbetsplats

Källsortering är en viktig del av att skapa en hållbar arbetsmiljö på ditt kontor. Genom att aktivt delta i källsorteringen kan du minska avfallet som skickas till deponier och istället återanvända material på ett mer hållbart sätt.

Detta främjar bevarandet av naturresurser, minskar miljöpåverkan och ger dig möjlighet att bidra till en hållbar utveckling. Källsortering är också ett enkelt sätt för dig att ta hand om vår planet och hålla den ren och frisk.

Etage olika moduler

Etage, källsortering

22-160 liter, golv
Etage kulörer

KLOSS Mini

Källsortering, KLOSS Mini

11-13 liter, golv + vägg

KLOSS-small-produktbild-800x800px

Källsortering, KLOSS Small

32-35 liter, golv + vägg

Fem olivfärgade moduler KLOSS runt ett hörn

Källsortering, KLOSS

65-68 liter, golv + vägg

Papperskorg, Kite

70 liter, golv

Källsortering, Cloud

85–125 liter, golv
   

Källsortering, Birdie

43 + 63 liter, vägg + golv

Papperskorg, Butler

46 + 116 liter, golv

Papperskorg, Hold

23 liter, vägg + golv

Källsortering, Ridge

140 + 160 liter, golv

Miljöstation

CombiLine, färdiga kombinationer

Papperskorg, Hold mini

7 liter, golv + vägg

Papperskorg, Kite mini

10 liter, vägg + golv

miljöstationer miljödiskar recycling källsortering waste bin station trece kontor office

Miljödisk

CombiLine, fler varianter

Referenser

Det finns många referenser man skulle kunna nämna. Välkända företag med stora krav på källsortering. Gallerior, stora kontor med tusentals anställda, mindre kontor, biografer, bibliotek, ja listan kan bli lång. Nöjda kunder som kompletterar eller på nytt beställer våra produkterna är ett bevis på att våra produkter fungerar.

Soundcloud, Berlin

ICA, Stockholm

Aibel, Oslo

Behov på kontoret

På ditt kontor genereras olika typer av avfall, från papper och plast till glas och metall. För att hantera dessa avfallstyper på ett effektivt sätt behöver du ha rätt system på plats för källsortering. Genom att korrekt sortera och separera avfallet kan du optimera återvinningsprocessen och minska belastningen på soptippen.

Effektiva källsorteringslösningar

För att underlätta källsorteringen på ditt kontor behöver du tillgång till lämpliga källsorteringskärl och behållare. Det finns olika alternativ att välja mellan, såsom källsorteringskärl i olika storlekar och färger för att passa olika behov och miljöer.

Genom att investera i kärl med enkel användning och estetiskt tilltalande design kan du skapa en mer engagerande och delaktig arbetsplats där källsortering blir en naturlig del av din dagliga rutin. Därför har vi valt att engagera oss på designen av våra kärl. Vi värdesätter att arbetsplatsen ska se prydlig ut, därför vill vi att även återvinningen ska vara något alla är stolta över att ha på display.

Fördelarna med källsortering på kontoret

Genom att implementera en effektiv källsorteringspraxis på ditt kontor kan du dra nytta av många fördelar.

För det första minskar du din miljöpåverkan genom att återvinna material istället för att skicka det till deponier. Detta bidrar till att bevara naturresurser och minska utsläppen av växthusgaser.

Dessutom kan källsortering på ditt kontor förbättra företagets image som en miljömedveten organisation och attrahera både kunder och talangfulla medarbetare som delar dina värderingar.

Implementering och uppföljning

För att framgångsrikt implementera källsortering på ditt kontor behöver du engagera hela personalen och erbjuda tydlig vägledning och utbildning. Genom att informera om fördelarna och ge praktiska tips kan du motivera alla att delta i källsorteringsinitiativet. Regelbunden uppföljning och utvärdering är också viktigt för att säkerställa att systemet fungerar effektivt och identifiera eventuella förbättringsområden. Du kan organisera workshops, uppdatera riktlinjerna och samarbeta med externa organisationer för att få ytterligare stöd och expertis.

Genom att införa källsortering på ditt kontor kan du göra en verklig skillnad för vår miljö och skapa en hållbar arbetsplats som du kan vara stolt över. Genom att ta detta steg visar du ditt engagemang för att minska avfall och bevara naturresurser. Tillsammans kan vi bidra till en bättre framtid för oss själva och kommande generationer!