Miljöstationer

Ett effektivt sätt att källsortera på kontoret

Vi på TreCe har utformat en serie miljöstationer som är perfekta för att främja källsortering på kontoret. Vi inser att hållbarhet är en viktig del av moderna arbetsplatser och våra miljöstationer är utformade för att göra detta enkelt och smidigt. För att göra det ännu enklare för dig har vi skapat färdigkombinerade miljöstationer som inkluderar bänkskivor och håltagningar. Dessa är perfekta för både stora och små kontor.

Miljödisk

CombiLine, fler varianter

Miljöstation

CombiLine, färdiga kombinationer

Källsortering, Ridge

140 + 160 liter, golv

Referenser

Vi levererar ständigt till företag med stora krav på fungerande förvaringslösningar. Förvaring med stor flexibilitet som lätt kan anpassas beroende på vilket behov som finns. De flesta av våra möbler är utprovade och godkända enligt Möbelfakta. Kvalitet är viktigt för oss och vi delar gärna med oss av våra kunskaper om hur man skapar bästa möjliga förvaringslösning. Ett bevis på det är nöjda kunder som återkommer till oss och kompletterar eller på nytt beställer förvaringsmöbler ur vårt breda produktsortiment.

kungsleden referensprojekt kontorsförvaring förvaringssystem trece

Kungsleden, Stockholm

ICA, Stockholm

SAS, Stockholm

Vad är en miljöstation?

En miljöstation är en strukturerad anordning eller möbel som är utformad för att underlätta och främja källsortering och avfallshantering på arbetsplatser och i offentliga miljöer. Dessa stationer är vanligtvis utrustade med olika fack eller sektioner som är avsedda att samla in olika typer av avfall eller material, såsom papper, plast, glas, metall och organiskt avfall. Syftet med en miljöstation är att göra det enkelt för användarna att sortera sitt avfall korrekt och effektivt.

Miljöstationer kan vara olika i design och storlek och kan innehålla funktioner som märkningar, färgkodning eller instruktioner för att guida användarna. De är en viktig del av en hållbar avfallshantering och återvinningsstrategi eftersom de främjar återvinning och minskar mängden avfall som skickas till deponi eller förbränning. Dessa stationer kan vara placerade på strategiska platser i en byggnad eller en offentlig plats för enkel tillgång och användning.

Varför är källsortering viktigt?

Källsortering är viktigt av flera skäl. Genom att separera avfall som papper, plast och glas minskar vi mängden avfall som hamnar på soptippen, vilket är miljövänligt och förlänger deponiernas livslängd. Dessutom möjliggör källsortering återvinning av material som sparar energi och minskar utsläpp av växthusgaser. Genom att bevara naturresurser som träd och sand, minska miljöpåverkan, och spara kostnader för avfallshantering, är källsortering en central del av hållbar utveckling. Den förbättrar även luft- och vattenkvalitet genom att minska avfallsförbränning och risken för mark- och vattenförorening. Att källsortera är inte bara bra för miljön, det bidrar också till en bättre hälsa och framtid för kommande generationer, och efterlevs ofta genom lagstiftning och regelverk.