Referenser Offentliga miljöer

Det är många parametrar man måste beakta vid valet av produkter som ska placeras i offentliga miljöer. Det estetiska är givetvis viktigt, funktionen likaså men tillgängligheten är nästan avgörande. Produkter som kan placeras ut på naturliga stråk utan att bli skrymmande. Våra källsorteringsprodukter är ett bra exempel. En stor andel av dessa produkter levereras inte bara till kontor, utan återfinns på en mängd gallerior och köpcentrum i stora delar av världen. På senare tid har flera av våra källsorteringsprodukter även uppmärksammats internationellt, vilket vi är glada för.

Produkter