Referens: Kattegattgymnasiet, Halmstad

Kattegattgymnasiet är EU's hjärnsmarta ambassadörsskola

Kattegattgymnasiet invigdes hösten 2020 och går under namnet ”en hjärnsmart skola”, här finns plats för 1600 elever och 200 lärare. Dessutom är Kattegattgymnasiet är en av Europaparlamentets ambassadörsskolor som syftar till att främja medvetenheten om Europa och dess parlament.

TreCe har fått äran att leverera både elevskåp och källsortering till Kattegattgymnasium. Elevskåpen består av produkten Förvaringsfack CombiLine som har anpassats till skolans färgtema. Skåpen är utrustade med hänglåsbeslag så eleverna kan tryggt förvara deras personliga tillbehör.
För smidig och snygg källsortering har produkten Cloud valts som är en mobil källsortering med tydliga symboler och enkel tömning. Cloud passar sig väldigt bra i de stora och ljusa lokalerna, som förutom klassrum rymmer en aula, ett skolbibliotek, och kanske det mest kännetecknande; ett hjärngym!

I hjärngymmet kan eleverna slå sig ner på sköna sittplatser med ett par Vr-glasögon och titta på fridfulla bilder som skog och porlande vatten. Hjärngymmet är till för att öka elevernas koncentration och är en del av konceptet Hjärnsmart. Hjärnsmart går ut på att öka elevernas förståelse om hjärnan och sedan erbjuda olika verktyg för att hitta de rätta strategierna. Något som blir allt viktigare speciellt med vår tids ökade flöde av information och mobila samhälle. Häftigt och helt rätt i tiden tycker vi på TreCe!

TreCe önskar alla elever och lärare på Kattegattsgymnasiet ett stort lycka till!