Our new Standard colours


Kite källsortering

Kite – a true globetrotter

Hur har papperskorgen Kite blivit en internationellt eftertraktad produkt? Martin Larsson, exportansvarig på TreCe, berättar om Kites resa från studentarbete till fullfjädrad globetrotter.


Cloud has been nominated for the German Design Award 2019!

The German Design Award is an international design contest featuring designs from all over the world.